246. எத்து பருத்தாரே நோடே எத்து பருத்தாரே

edhubaruthare

ஸ்ரீ ராகவேந்திர ஸ்வாமி பற்றிய பல பாடல்கள் எனக்குப் பிடித்தவை. எனக்கு மிகவும் பிடித்த பாடல்களில் ஒன்றான  “எத்து பருத்தாரே நோடே” என்ற பாடலை கேட்கும் போது   மெய் சிலிர்த்துப் போகும். பாடலின் ஒவ்வொரு வார்த்தையையும் கிரஹித்துப்  பாடி,  ராயர் பிருந்தாவனத்திலிருந்து எழுந்து வருவதைப் போல கற்பனை செய்து பார்த்தால், நிஜமாகவே அவர் எழுந்து வருவதைப் போலத் தோன்றும் நம் மனக் கண்ணில்.  உங்களுக்காக அந்தப் பாடல் இதோ :

எத்து பருத்தாரே நோடே எத்து பருத்தாரே

முத்து பிருந்தாவனத மத்யதொளகிந்த(எத்து)

கரதொளு ஸ்ரீ துளசி நளினாட்சி மாலே

செலுவ ஆ மொகதொளு ஹொலிவ தந்ததிந்த

தீத்தி ஹச்சித நாம முத்ரகளோ புதிவே ராயா(எத்து)

ஹிருதய தாசதனதல்லி பதுமநாபன  பஜிசி

முதமனதிந்த நித்ய சதமல ரூப தாளி

தாத குரு ஜகந்நாத விட்டலன பிரீதிய

படிசுத தூதர பொரயுவ ராயா(எத்து)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s